• EN
  • PL

Witam na mojej stronie

"Nieco inaczej do motywu tego co delikatne, ulotne, ledwie przeczuwane, a przecież oswojone i bliskie, bo wynikłe z form natury, z form traw, postrzępionych wiatrem trzcin, nasion unoszonych po polach – podchodzi Barbara Pierzgalska-Grams, autorka przestrzennych, zwiewnych kompozycji, lekkich jak muśniecie światła lub (parafrazując słowa nieżyjącego już poety) nietrwałych jak pyłek dmuchawca na wielkich łąkach świata. Rezygnując z pokazania wielkich realizacji (znanych z indywidualnych wystaw tkaniny i rysunku) artystka proponuje tym razem kompozycje bardziej kameralne, rozpoznawalne jednak dzięki pastelowym barwom, stosowaniu przejrzystych ekranów i przesłon, tak by podmiotem przekazu stała się przestrzeń, powietrze i światło, a więc „żywioły natury” w najczystszej, najbardziej skondensowanej postaci. O obecności człowieka świadczy tu tylko „ślad”, „dotknięcie”, decydujące o konfiguracji form strzępiastych, otwartych i bardziej geometrycznych, zamkniętych ramą ekranu."

Małgorzata Dorna